Prípravné
kurzy
na MATURITU

Vďaka našim skúsenostiam s výukov na rôznych gymnáziách v Bratislave, škola Picasso Vám pomôže úspešne absolvovať maturitu zo španielčiny. Vieme akým témam je potrebné sa venovať a čo má byť ich obsahom, taktiež máme skúsenosti s prípravou študentov na skúšky.
 
Každé stretnutie (1 ½ hod.) bude zamerané na jednotlivú tému so s prihliadnutím na gramatiku a slovnú zásobu. Rovnako sa kladie dôraz aj na zlepšenie komunikačných schopností.

Trvanie kurzu:

  1. Od 5. októbra 2015 do 30. apríla 2016
  2. 50 vyučovacích hodín po 45 min. Cena: 200 eur.

Rozvrh:
pondelok alebo štvrtok (15:30 do 17:00 hod.)

Učebnica:
Materiál pripravený našou jazykovou školou.

Cieľ kurzu:
príprava študentov na zvládnutie všetkých aspektov maturitnej skúšky, t.j. porozumenie textu a jeho reprodukcia, schopnosť viesť konverzáciu, opis obrázku, všeobecné znalosti o Španielsku, španielsky hovoriacich krajinách a ich kultúre.

O nás
Sme nová jazyková škola španielčiny
založená skúsenými a kvalifikovanými učiteľmi - Španielmi, ktorí pracujú na Slovensku už niekoľko rokov.


xx

Prečo sa rozhodnúť pre našu školu?

Škola Picasso je jediná škola, ktorej učiteľmi sú výlučne rodení Španieli. Takže naši študenti sa nielen naučia skôr a efektívnejšie používať španielčinu, ale zbavia sa aj stresu, ak sa raz ocitnú v španielsky hovoriacom prostredí. Naša výučba zahŕňa všetky aspekty jazyka s kladením dôrazu na komunikačné schopnosti.

xx


Naše všeobecné kurzy
sa konajú na:


Zväčšiť mapu
Adresa:
Gajova 4,
/v blízkosti Modrého kostolíka/
811 09 Bratislava - Staré Mesto