KURZY PRE DETI A ŠTUDENTOV


So skúsenými španielskymi lektormi!
Deti a študenti sú rozdelení do skupín podľa veku a úrovne znalosti jazyka!!!


Trvanie kurzu:

Od 1. októbra do 31. januára 2019
32 vyučovacích hodín po 60 min. Cena: 180 Eur.

Rozvrh:
Pondelok a streda (15:30 – 16:30)
Utorok a štvrtok (15:30 – 16:30)

Úroveň:
A1 začiatočník
A2 mierne pokročilý

Učebnica:
LA PANDILLA
MAÑANA
PRISMA A1+A2 Fusión Nivel Inicial – Alumno + CD

Cieľ kurzu:
- osvojiť si prirodzene hravou a zábavnou formou základnú slovnú.
- formulovať jednoduché vety a vedieť predstaviť seba a iných ľudí.
- požiadať a poskytnúť základné informácie o sebe, svojom domove, vlastníctve a blízkych ľuďoch.
- zvládnuť bežnú jednoduchú konverzáciu s native speaker-om.
- zlepšiť a utvrdiť si vedomosti nadobudnuté v škole.