KURZ A1, A2, B1, B2

Trvanie kurzu:
Od 22. FEBRUÁRA do 20. JÚNA
68 vyučovacích hodín po 45 min. Cena: 272 eur

Rozvrh:
pondelok a streda (7:30 – 9:00) / (9:30 – 11:00) / (15:30 – 17:00) / (17:00 – 18:30) / (18:30 – 20:00)

Učebnica:
KRÍŽOM KRÁŽOM

Cieľ kurzu:
· v nižších vedomostných úrovniach (A1-A2):
- naučiť študenta bežným frekventovaným výrazom, ktoré mu pomôžu v komunikácii v slovensky hovoriacom prostredí,
- prebrať základnú gramatiku a vedieť ju použiť v praxi.
· vo vyšších úrovniach (B1-B2)
- zdokonaliť si znalosti jazyka,
- naučiť sa komunikovať v bežných aj zložitejších situáciách,
- prehĺbiť si slovnú zásobu,
- naučiť sa zložitejšie gramatické javy a vedieť ich správne používať.


Podmienky
- platbu za kurz je možné uhradiť v hotovosti alebo bankovým prevodom.
- Možnosť platiť na splátky.
- Vrátenie platby
a) 100% ak je celý kurz zrušený zo strany školy
b) 80% ak sa študent rozhodne ukončiť kurz do 7 dní od jeho začiatku (dôvody pre zrušenie kurzu hodné osobitného zreteľa zo strany študenta a následné vrátenie platby pri nesplnení uvedených podmienok sa posudzujú individuálne po dohode s ním)
- ak chce študent pokračovať v nadväzujúcom kurze, musí sa naň opäť prihlásiť, nakoľko pokračovanie do ďalšieho kurzu v nasledujúcom semestri sa nekoná automaticky.

O nás
Sme nová jazyková škola španielčiny
založená skúsenými a kvalifikovanými učiteľmi - Španielmi, ktorí pracujú na Slovensku už niekoľko rokov.


xx

Prečo sa rozhodnúť pre našu školu?

Škola Picasso je jediná škola, ktorej učiteľmi sú výlučne rodení Španieli. Takže naši študenti sa nielen naučia skôr a efektívnejšie používať španielčinu, ale zbavia sa aj stresu, ak sa raz ocitnú v španielsky hovoriacom prostredí. Naša výučba zahŕňa všetky aspekty jazyka s kladením dôrazu na komunikačné schopnosti.

xx


Naše všeobecné kurzy
sa konajú na:


Zväčšiť mapu
Adresa:
Gajova 4,
/v blízkosti Modrého kostolíka/
811 09 Bratislava - Staré Mesto